همکاری

همکاری با خبرگزاری بازتاب نو

خبرگزاری بازتاب نو به منظور جذب نیرو  از علاقه مندان آقا یا خانم در زمینه خبرنگاری (گزارشگر، نویسنده، مصاحبه گر، تحلیلگر، وبراستار و سایر موارد) دعوت به همکاری می نماید. افراد می توانند به صورت تمام وقت، فرم زیر را با دقت پر کنید پس از تکمیل این فرم و در صورت تایید اولیه با شما تماس گرفته خواهد شد تا برای مصاحبه حضوری دعوت شوید. ذکر این نکته ضروری است که ارسال این فرم به منزله استخدام در بازتاب نو نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های مختلف با ما در تماس باشید.

فرم همکاری با خبرگزاری بازتاب نو

لینک کوتاه
بستن